Štúdium

Informácie o štúdiu

Odbor Ing.:Umelá inteligencia (2013 - 2015)
Odbor Bc.:Inteligentné systémy (2010 - 2013)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a informatiky
UniverzitaTechnická univerzita v Košiciach

Záverečné práce

Diplomová práca

Paralelizácia viacvýstupovej predikcie počasia

Diplomová práca nadväzuje na moju bakalársku prácu. Stránku som doplnil o ďalšiu funkcionalitu a vylepšil som používateľský interface.

V práci som sa zameral na urýchlenie učenia neurónovej siete, a to hlavne optimalizáciou programu v jazyku C. Použil som aickú optimalizáciu kompilátora gcc, ktorá priniesla len malé zlepšenie výkonu. Preto som využil vektorizáciu programu pomocou SSE a neskôr aj AVX inštrukcií. Nakoniec som program paralelizoval cez knižnicu OpenMP a tým som využil viacero jadier procesora. Tieto vylepšenia priniesli výrazné skrátenie času učenia neurónovej siete.

Diplomová práca (pdf) Webová stránka

Bakalárska práca

Webova vizualizácia dát a predpoveď počasia z lokálnej meteostanice

Táto bakalárska práca sa zaoberá zobrazovaním nameraných meteorologických hodnôt na webovej stránke.

Aktuálne hodnoty sú získavané z meteorologickej stanice umiestnenej na streche Ústavu pre výpočtovú techniku (UVT), ktorý je celouniverzitným pracoviskom na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Meteorologická stanica je pomocou wifi spojená so serverom, ktorý pre túto webovú stránku poskytuje potrebné dáta.

Bakalárska práca (pdf) Webová stránka

Semestrálne projekty a zadania

Biokybernetika a evolučná robotika 2. ročník Ing.

Vyhýbanie sa prekážkam

Spikeovacia neurónova sieť riadiaca motory robota (pravé a ľavé koleso) tak, aby robot nenarážal do prekážok. Neurónová sieť je nastavovaná evolučným algoritmom.

Stránka

Interaktívne systémy 2. ročník Ing.

Interaktívna evolúcia na tvorbu animácie

Animácia kŕdľa vtákov postupne vylepšovaná pomocou evolučného algoritmu na základe hodnotenia použivateľa.

Stránka

Evolučné algoritmy 1. ročník Ing.

Simulátor

Evolučný algoritmus na hľadanie cesty naprieč bludiskom.

Stránka s algoritmom

Strojové učenie 1. ročník Ing.

EGS algoritmus

Exhaustive general-to-specific algoritmus používaný v strojovom učení.

Stránka s algoritmom

Humanoidné technológie 1. ročník Ing.

NAO rozpráva príbeh s emóciami

Humanoidný robot NAO má za úlohu porozprávať zadaný príbeh a vyjadrovať pritom vopred nastavené emócie.

Stránka pre nastavenie príbehu a emócií

NAO rozpráva príbeh s emóciami - 2. verzia

Vylepšená verzia projektu pre vytváranie príbehu pre robota NAO.

Stránka projektu

Výpočtová umelá inteligencia 1. ročník Ing.

ISODATA algoritmus

Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique (ISODATA) algoritmus, ktorý slúži na nájdenie zhlukov v dátach, konkrétne v obrázku špirály. Program je vytvorený v JavaScripte a výsledok je zobrazený v HTML elemente <canvas>.

Stránka s ISODATA algoritmom

Kohonenová sieť

Neurónová sieť, ktorá slúži na nájdenie zhlukov vo vstupnej vzorke dát. Algoritmus bol testovaný na obrázku špirály. Program je vytvorený v JavaScripte a výsledok je zobrazený v HTML elemente <canvas>.

Stránka s kohonenom

Sémantický a sociálny web 1. ročník Ing.

Vyhľadávanie názorového spamu

Klasifikovanie dokumentov do tried pomocov Bayesovho klasifikátora.

Stránka s klasifikátorom

Základy neurónových sietí 3. ročník Bc.

Backprop

Neurónová sieť, ktorá sa učí metódou spätného šírenia chyby naprogramovaná v JavaScripte. Neurónová sieť sa učí na dátach, ktoré znázorňujú kruh v štvorci. Na vyzualizáciu je použitý element HTML <canvas>.

Stránka s backpropom

Perceptrón

Najjednoduchšia neurónová sieť, ktorá slúži na dichotomickú klasifikáciu vstupných vzoriek do tried. Perceptrón je naprogramovaný v JavaScripte a na vyzualizáciu je použitý HTML element <canvas>.

Stránka s perceptrónom