Popis

Projekt je zložený z dvoch evolučných algoirtmoch, ktoré navzájom súťažia. Jeden algoritmus je použitý na generovanie mapy a druhý an jej riešenie.

Algoritmus na generovanie mapy je umiestnený na servri a je napísaný v jazyku C#. Túto časť vytvoril Jozef Šnelcer.

Riešenie bludiska zase beží priamo v internetovom prehliadači pomocou jazyka JavaScript. Na vyzualizáciu bludiska je použitý html element canvas. Túto časť projektu vytvoril Martin Vyšnovský.

Zobrazený je stále najlepší jedninec z každej populácie.

Bludisko

Tento prehliadač nepodporuje element canvas. Prosím aktualizujte svoj prehliadač.