Popis

Spikeovacia neurónova sieť riadiaca motory robota (pravé a ľavé koleso) tak, aby robot nenarážal do prekážok. Neurónová sieť je nastavovaná evolučným algoritmom.

Neurónová sieť bola naprogramovaná podľa článku Simple Model of Spiking Neurons

Dokumentácia

Najlepší jedninec z 20. generácie

Evolúcia

Tento prehliadač nepodporuje element canvas. Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Pokusy

Otestovanie činnosti spikeovacieho neurónu

Pri tomto pokuse bolo na vstup neurónu privedené konštantne napätie a zaznamenávaný bol potenciál membrány a výstup neurónu. Výsledné grafické priebehy pre rôzne typy neurónov sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch. Vľavo je zobrazený priebeh na reálnom neuróne a vpravo na vytvorenom neuróne (modrou je znázornený potenciál na membráne a červenou výstup neurónu).

Regular spiking neuron

Priebeh potenciálu na reálnom neuróne typu Regular spiking Priebeh potenciálu na umelom neuróne typu Regular spiking

Intrinsically bursting neuron

Priebeh potenciálu na reálnom neuróne typu Intrinsically bursting Priebeh potenciálu na umelom neuróne typu Intrinsically bursting

Chattering neuron

Priebeh potenciálu na reálnom neuróne typu Chattering Priebeh potenciálu na umelom neuróne typu Chattering

Fast spiking neuron

Priebeh potenciálu na reálnom neuróne typu Fast spiking Priebeh potenciálu na umelom neuróne typu Fast spiking

Low-threshold spiking neuron

Priebeh potenciálu na reálnom neuróne typu Low-threshold spiking Priebeh potenciálu na umelom neuróne typu Low-threshold spiking