Popis úlohy

Našou úlohou bolo naprogramovať chovanie pre robota NAO, ktorý mal porozprávať zvolený text a vyjadrovať pritom emócie.

Pre nastavenie emócií sme vytvorili webové rozhranie (umiestnené na tejto stránke), kde si používateľ môže vložiť vlastný text a označiť v ňom pasáže a k nim emócie. Následne NAO pri čítaní vybraných pasáži textu bude nastavené emócie vyjadrovať.


Na stiahnutie

Program pre Choreographe

Nastavenie príbehu

Zobraziť súbor s nastaveniami

Návod na obsluhu

Do horného textového poľa vložte príbeh, ktorý má NAO rozprávať.

Potom myšou zvýraznite určitú časť textu, pre ktorú chcete nastaviť emóciu. Vyberte si emóciu zo zoznamu a kliknite na tlačidlo "Nastaviť emóciu".

Zvolené pasáže textu a k nim prislúchajúce emócie sa zobrazujú v políčku nižšie.

Po nastavení všetkých emócií kliknite na tlačidlo "Uložiť na server", ktoré uloží vaše nastavenie na server odkiaľ si ich NAO neskôr stiahne.