Dáta oddeľujte medzerou a každú vzorku dávajte na nový riadok. Podledná hodnota pre vzorku je trieda do ktorej patrí (+ alebo -).

Vzorové vstupné dáta

n b h -
v t h -
v b m +
v t m -
n t m -
v c m +
v b h -
n b m +