Príbeh


Návod na obsluhu

Naskôr vyplnte názov a popis príbehu a následne do textového poľa vložte príbeh, ktorý má NAO rozprávať.

Myšou označte časť textu, pre ktorú chcete nastaviť emóciu a kliknite na tlačidlo príslušnej emócie umiestnené nad textovým poľom. Vybraná časť textu sa zafarbí podľa vybranej emócie. Takto označte všetky potrebné posáže v príbehu.

V prípade, že chcete pridať emóciu (činnosť), pre ktorú nie je vytvorené tlačidlo, použite textové pole umiesnené vpravo od tlačidiel s emóciami. Najskôr vyplne názov emócie (odporúčame bez medzier a diakritiky), potom označte myšou pasáž príbehu a nakoniec stlačte tlačidlo "Nastaviť".

Po nastavení všetkých emócií kliknite na tlačidlo "Uložiť", ktoré uloží vaše nastavenie na server odkiaľ si ich NAO neskôr stiahne.

UPOZORNENIE: Pridaný príbeh a jeho označené pasáže budú verejne prístupné na tejto stránke.